website statistics

Predstavitev arheološkega parka Groblje, ob reki Krki

4. obletnica
Robi Semenič

Je dopolnilna dejavnost fizioterapije, ki se odvija na konju in s konjem. S stalnim prilagajanjem gibanju konja vplivamo na mišično napetost, s tem pa vzpodbudimo razvoj podpornih, vzravnalnih in ravnotežnih reakcij, ki jih potrebujemo pri gibanju.

E

D F HR H CHINESE CZ